Ga naar hoofdinhoud
Bijensterfte en afname reproductiesucces van wilde bijen door neonicotinoïden en landbouwgif

Onderzoek: pesticide werkt bijengeneraties lang door.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijen zelfs na eenmalige blootstelling aan landbouwgif nog generaties lang schade lijden. Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de effecten van blootstelling aan pesticiden op opeenvolgende generaties van metselbijen. Zij gebruikten hierbij het veelgebruikte insecticide imidacloprid (één van de beruchte neonicotinoïden).…

Back To Top
Zoeken