Ga naar hoofdinhoud
Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijen zelfs na eenmalige blootstelling aan landbouwgif nog generaties lang schade lijden.
Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de effecten van blootstelling aan pesticiden op opeenvolgende generaties van metselbijen. Zij gebruikten hierbij het veelgebruikte insecticide imidacloprid (één van de beruchte neonicotinoïden). Uit dit onderzoek bleek dat blootstelling aan imidacloprid in één jaar negatieve invloed heeft op het reproductiesucces van meerdere opeenvolgende generaties van de bijen. Het gevolg is een verkleining van de bijenpopulatie, ook als de bijen alleen in het eerste jaar met het gif in aanraking kwamen en daar niet aan zijn gestorven.
Klik hier voor het onderzoeksrapport.
Back To Top
Zoeken