Ga naar hoofdinhoud

Hoe groen de vastgoedwaarde verhoogt

Weinig mensen zullen ervan opkijken dat de aanwezigheid van groen gunstig is voor de waarde van vastgoed. Maar hoe kun je hier als ontwikkelaar, gemeente of vastgoedeigenaar praktisch op inspelen? En hoe overtuig je andere stakeholders in je organisatie om tijdig te investeren in groen? Over de hele wereld wordt het verband tussen groen en vastgoedwaarden al decennia lang onderzocht. Hieronder geven we je een aantal praktische tips en feiten met de onderbouwing erbij.

Maar eerst toch nog even de basisfeiten. Gemiddeld geeft de aanwezigheid van bomen en ander groen een waardestijging van 4 tot 15%. Hoe nabijer het groen, hoe sterker de waarde stijgt.

Hoe groot dit uitstralingsgebied is, hangt af van de aantrekkelijkheid van het groen. En hoe stedelijker de omgeving, hoe meer financiële waarde het groen toevoegt. Hoe grijzer oftewel versteender de omgeving, hoe beter de ROI van groen.

Natuur speelt ook een interessante rol voor het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Vooral midden- tot hogeropgeleide huishoudens vestigen zich eerder in een groene omgeving.

Waardevermeerdering met bomen

Let op: er is een sterk verband tussen de mate van volgroeidheid van bomen en stijging in vastgoedwaarde. Hoe volwassener de boom, hoe hoger de waarde. Voor projectontwikkelaars loont het dus om bomen zo vroeg mogelijk aan te planten, en dit mee te nemen in de bouwplannen. Een tweede voorwaarde voor waardevermeerdering met bomen is dat het boomsoorten moeten zijn die de meeste kans maken om lang te blijven leven. Niet alleen om ecologische maar ook economische redenen is het van belang om inheemse soorten te kiezen die al van nature voorkomen in het gebied.

Voor gemeenten leidt groen tot extra inkomsten vanuit de Woz-belasting. Zie ook het onderzoek in opdracht van gemeente Den Haag hieronder.

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

Een voorbeeld. In de gemeente Den Haag betaalden huizenkopers in 2016 gemiddeld € 7.500 extra voor het openbare groen in de buurt van hun huis.

Nederlands onderzoek

  • Daams, Sijtsma & Van der Vlist, 2016 – ‘Het effect van aantrekkelijke natuur op woningprijzen’: Waardestijging vanaf 1,6% (tot 7 km afstand) – 16% (tot 0,5 km afstand). De waardestijging en omvang van het uitstralingsgebied worden bepaald door de mate van beleefde aantrekkelijkheid van het groen.
  • Buck Consultants International, 2016 – ‘Waardestelling groen in Den Haag’: het groen in Den Haag verhoogt de waarde van alle woningen in de stad met ca. € 1,9 miljard, gem. € 7.500 per woning. Het groen verhoogt de ozb-inkomsten van de stad met ca. € 1,3 miljoen per jaar (anno 2016).
  • Witteveen en Bos, 2012 – ‘TEEB in de Stad, handleiding bij het rekeninstrument voor de baten van natuur en watermaatregelen’: uitzicht op een groenlijn 5%, uitzicht op een park 8%.
  • Van Leeuwen, 1997 – ‘De meerwaarde van groen voor wonen; een regionale analyse’: stijging regionaal groen: 6%, stijging lokaal groen: 7%.
  • Fennema, 1995 – ‘Wonen in het groen, de invloed van ‘groen’ op de prijs van woningen.’: waardestijging van 6 – 8% in een straal van 400m.
  • Luttik en Zijlstra, 1974 – ‘Woongenot heeft een prijs, het waardeverhogend effect van een groene en waterrijke omgeving op de huizenprijs’: stijging bij uitzicht op lijnvormig groen 5%, stijging bij uitzicht op park 11%

Internationaal onderzoek

  • Donovan & Butry (2009) Trees in the city – valuing strees in Portland, Oregon: Bomen in de buurt dragen voor 3,4% bij aan de woningwaarde (bij een gem. woningwaarde van € 259.000)
  • Thériault, Kestens & Des Rosiers, 2002 – ‘The Impact of Mature Trees on House Values and on Residential Location Choices in Quebec City’: Er is een duidelijk verband tussen de nabije aanwezigheid van volwassen bomen en vastgoedwaarde. Behalve (volwassen) bomen dragen ook bloemvakken, groene hagen etc. bij aan waardestijging tot 15%. Gepensioneerden hebben het meest over voor groen, kinderloze huishoudens het minst.
  • Wolf, 2007 – ‘City trees and property values’: volgroeide bomen in achtertuin: 2%. Bomen in voortuin: 3-5%. Boomrijke buurt: 6-9%. Volwassen bomen in buurten met gem. hoge inkomens: 10-15%.

Meer dan alleen economische winst

Bovenstaande studies onderzoeken de gevolgen van groen voor de waarde van vastgoed. Los van de economische waarde is natuur uiteraard ook van grote maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit, sociale cohesie, opvang van regenwater, verkoeling, lichamelijke en geestelijke gezondheidswinst, isolatie, demping van geluid en recreatie.

Meer documentatie nodig?

Er zijn uiteraard nog veel meer onderzoeken dan hierboven genoemd staan. Wil je nog meer weten over het verband tussen natuur en de prijzen van vastgoed, laat het ons weten. Zie verder dit (Engelstalige) artikel van Kathleen Wolf, sociaal wetenschapper aan de University of Washington.

Back To Top
Zoeken