Ga naar hoofdinhoud

Natuur voor iedereen

Braakliggend terrein kunnen wij zo inrichten dat mensen hier net zo goed van profiteren als de biodiversiteit. Natuurzones worden bijvoorbeeld gecombineerd met een sportveldje, banken – of gewoon een mooi uitzicht natuurlijk. Versterking van de streekeigen natuur en insectensoorten staat daarbij voorop.

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

Het concept

Samen met ecologen maken wij een inrichtingsplan in lijn met de plaatselijke vegetatie. Dat levert de plaatselijke bijenpopulatie een impuls op, die doorwerkt in het hele ecosysteem. Onderzoek toont aan dat tijdelijke natuur blijvende winst oplevert voor de biodiversiteit. We zorgen voor variatie in nestelplekken en voor inheemse begroeiing die het hele jaar door voedsel oplevert. En natuurlijk een mooi uitzicht voor omwonenden en personeel van bedrijven uit de buurt.

Dubbelfunctie

De oases voor bijen en vlinders lenen zich uitstekend voor menselijk gebruik. Denk bijvoorbeeld aan wandelpaden, sportveldjes, natuurspeeltuinen, picknickplekken etc. We houden rekening met behoeften van omwonenden, scholen en andere stakeholders.
Desgewenst sorteren we voor op het permanente groenplan, bijvoorbeeld door vast bomen en planten te plaatsen die later naar hun definitieve plek worden verplaatst.

Voorop staat dat de bouwwerkzaamheden ongehinderd kunnen plaatsvinden. Daar stemmen wij het inrichtingsplan op af. Ook kunnen beschermde plant- of diersoorten niet meer tot kostbare vertragingen leiden. De regeling Tijdelijke Natuur maakt het namelijk mogelijk om ontheffing van de Wet natuurbescherming te krijgen.

Onze voorzieningen zijn onderhoudsarm, maar enig onderhoud blijft nodig. Dit verzorgen wij ook. Verder maken wij impactrapportages; gelijk een instrument om omwonenden en andere stakeholders te betrekken. Uiteindelijk leveren wij het terrein op volgens afspraak.

De voordelen

  • blijvende winst voor de biodiversiteit
  • instrument om stakeholders te betrekken
  • functie voor mensen zoals bijv. recreatie, sport of educatie
  • mogelijkheid om voor te sorteren op het definitieve groenplan en te versnellen: winst voor bijen & vlinders, sociale winst en economische winst

Onze diensten

  • ontwerp, aanleg en onderhoud
  • geven van ecologisch advies
  • begeleiding bij de regeling Tijdelijke Natuur
  • rapportages maken van de impact
  • bijvriendelijke begeleiding van tijdelijk naar permanent groen
  • verzorgen van de Ecologische Quickscan+

Onze aanpak

Wij werken nauw samen met ecologen. Voor het inrichtingsplan gaan wij uit van inheemse, plaatseigen natuur. De functionele invulling – sport? ontmoeting? rust? – hangt af van de stakeholders en wordt in overleg vormgegeven.

Back To Top
Zoeken