Artboard 1 copy 8

Over ons

Onze missie is het creëren van leefgebied en awareness voor de bijen, en bestuivers in het algemeen. Alleen al van alle 360 bijensoorten in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. Maar ruim driekwart van alle planten is afhankelijk van bestuiving. Dat geldt dus niet alleen voor de voedselgewassen, maar ook voor de planten in de vrije natuur. No bees, no beeing!

I Love Beeing is ooit begonnen als aanbieder van bijenkasten en imkerservices aan bedrijven, om zo bewustzijn te kweken voor de bij in het nauw. Inmiddels richten wij ons op alle bestuivers en hebben wij onze activiteiten uitgebreid naar biodiversiteit op en rond bedrijfslocaties. Want bijen en vlinders zijn onze lifeline naar voedselvoorziening, de natuur – en de economie. En ze zijn onmisbaar in onze strijd tegen de opwarming van de aarde. Investeren in biodiversiteit = investeren in je eigen verdienpotentieel.

Wij vergroenen de buitenomgeving van bedrijven en monitoren de biodiversiteit op locatie. Ook kun je braakliggend terrein door ons laten veranderen in tijdelijke natuuroases, zonder risico voor de definitieve bestemming.

Onze aanpak richt zich op versterking van de inheemse, streekeigen natuur op bedrijfslocaties en braakliggende terreinen. Dat is van groot belang voor wilde bijen en vlinders, omdat die maar korte afstanden kunnen overbruggen en inheemse vegetatie nodig hebben.

De groene multiplier

Vaak liggen braakliggende terreinen er jarenlang ongebruikt bij, terwijl ze al die tijd een natuuroase kunnen zijn voor mensen èn bestuivers. Wij richten alvast natuurzones in waar bijen, vlinders en anders bestuivers kunnen nestelen en voedsel vinden. We zorgen dat de eindbestemming wordt opgeleverd met een volwassen groene infrastructuur. Bij oplevering heeft het vastgoed dan een hogere economische waarde èn is al een volwaardige insectenpopulatie opgebouwd. Wij leveren de ecologische kennis, aanleg en onderhoud van de tijdelijke bijenzones en zorgen voor een ordentelijke overgang naar de definitieve bestemming.

Meer dan 20% van de bebouwing in Nederland heeft een bedrijvenbestemming. En de hoofdmoot daarvan is ernstig versteend. Bij bestaande bedrijfslocaties leveren wij laagdrempelige ingrepen zodat je locatie een aangename, gezonde verblijfsplek wordt voor bestuivers, maar ook voor werknemers. Een groene, biodiverse omgeving is gezond voor iedereen.

Impact

I Love Beeing is een social enterprise: wij zijn een BV, maar vinden impact net zo belangrijk als winst. Wij hechten er dan ook aan om onze aanpak te monitoren. Voor elke locatie komen impactrapportages, die tevens een heel handige tool zijn om stakeholders actief bij het project te betrekken. Wij werken momenteel samen met partners om meetmethodes te ontwikkelen en sluiten daarnaast aan bij bestaande metingen zoals BREEAM.   

Adres (supported by De Bary):
I Love Beeing
Herengracht 450
1017 CA Amsterdam