Over ons 2018-03-01T15:20:14+00:00

Organisatie

I Love Beeing is een social venture die is voortgekomen uit de twee stichtingen: The Tipping Point (waar I Love Beeing een project van was) en Business4Bees.

Vanaf 1 januari 2015 hebben de twee organisaties besloten hun activiteiten en krachten te bundelen en verder te gaan onder de naam I Love Beeing. I Love Beeing is in 2011 gestart als een bewustwordingsproject van The Tipping Point met als doel de bijen een steuntje in de rug te geven. Inmiddels is I Love Beeing uitgegroeid dan veel meer dan een project. Het is een beweging van mensen en bedrijven die zowel bewustwording als positieve actie nastreven en die het beste met de bijen, en in breder verband de natuur, voor hebben. Naast het werken aan bewustwording organiseert I Love Beeing sinds het najaar van 2012 introductiecursussen Urban Beekeeping en de praktijkcursus Natural Urban Beekeeping.

 

NEEM CONTACT OP

Onze aanpak

– Natuurlijk bijenhouden –

Meer bijen zijn altijd goed zou je denken. Toch is dat niet per sé waar. Het hangt er ook vanaf hóe je imkert. I Love Beeing stimuleert daarom wat we noemen ‘natuurlijk imkeren’, ook wel biologisch, bio-dynamisch of duurzaam imkeren genoemd. Belangrijkste aspect hiervan is dat we het natuurlijk gedrag van bijenvolken zoveel mogelijk willen benaderen. Daarnaast zijn er naast de honingbij nog vele andere soorten ‘wilde’ bijen. Ook die wil I Love Beeing steunen.

Klinkt logisch, maar de laatste decennia is het belang en de gezondheid van bijen ondergeschikt geraakt aan het belang dat de mens hechtte aan de producten van bijen, waaronder een maximale honingproductie. Onze imkers richten zich in eerste instantie op het welzijn van de bijen en op het terugbrengen van de verstoorde balans in het ecosysteem waar de bijen een essentieel onderdeel van zijn.

– Stedelijke omgeving –

ILB kiest bij het plaatsen van de kasten voor de stedelijke omgeving. Dit doen we niet zomaar. In de stad wordt namelijk een minimale hoeveelheid neonicotinoiden (pesticiden) gebruikt ten opzichte van op het platteland. Ook is er – vanwege monocultuur in de landbouw – in de stad een constanter aanbod van stuifmeel. Daarnaast is er sprake van het ‘urban island’ effect, een gemiddeld genomen iets hogere temperatuur, wat gunstig is voor bijen. Kortom, de omstandigheden voor bijen zijn in de stad relatief goed, mits er voldoende voedsel voor ze te vinden is. Dat is ook de reden dat we met ILB ons ook inzetten om het aantal bijvriendelijke biologische bloemen, planten en bomen substantieel te verhogen.

– Bijen en honing –

Bij ILB houden we van honing. We vinden dan ook dat er meer van geproduceerd moet worden. Maar niet direct om onszelf van honing te voorzien. Ook voor bijen is honing erg gezond. De reden waarom ze het produceren en vervolgens verzamelen is om de koude winter door te komen. ILB streeft er naar de bijen op hun eigen honing te laten overwinteren. Omdat dat natuurlijk is en omdat het de weerstand verhoogt. Als er op termijn meer geproduceerd wordt dan de bijen nodig hebben, zien we dat als een gift van de bijen aan ons.

NEEM CONTACT OP