Ga naar hoofdinhoud

No bees, no beeing

Door oprukkende bebouwing en intensieve landbouw blijft er steeds minder leefterrein over voor bijen en andere bestuivers. I Love Beeing werkt aan een groen en biodivers Nederland om de bij de ruimte te geven.

Want vier op de vijf gewassen en wilde planten zouden zonder bestuiving niet of nauwelijks bestaan. De bij hebben we nodig voor onze voedselvoorziening, de biodiversiteit en vele grondstoffen. Van hout en katoen tot medicijnen en biobrandstoffen. En zelf zijn ze een belangrijke voedingsbron voor veel vogels en andere dieren. Minder bijen heeft, kortom, directe gevolgen voor onze voedselvoorziening, de natuur, de economie en zelfs voor onze strijd tegen de opwarming van de aarde.

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

Het begon met een bijenkast…

De eerste jaren van ons bestaan zetten we ons in voor de bij in de vorm van educatie en plaatsing van bijenkasten bij bedrijven. Inmiddels helpen we ook bedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten met de aanleg van natuuroases. Voor bijen èn mensen, dat gaat goed samen.

Groene gebouwen en bedrijventerreinen

Wij vergroenen bedrijfslocaties en appartementsgebouwen: het terrein, dak en/of de gevel. Daarbij mikken we op versterking van de flora en fauna die van nature ter plaatse voorkomen. Goed nieuws voor de biodiversiteit en de bijen, maar het levert net zo goed voordeel op voor medewerkers, bewoners, werkgevers en vastgoedeigenaren. Wij werken voor individuele opdrachtgevers en collectieven zoals een BIZ.

Tijdelijke natuur

Ook verzorgen we placemaking voor bijen in ontwikkelgebieden. Braakliggende terreinen liggen er vaak jarenlang ongebruikt bij, terwijl ze al die tijd een oase van tijdelijke natuur kunnen zijn. We richten tijdelijke groene zones in (die goed verenigbaar zijn met de bouwwerkzaamheden) en verzorgen de overgang naar het definitieve groenplan.

Bij oplevering is er dan een volwassen groene infrastructuur. Bijkomend voordeel: vastgoed met volwassen natuur is bij de oplevering al procenten méér waard dan vastgoed waar het groen nog in een beginstadium is.

De Missie, Hogere Effecten, Resultaten En Activiteiten Van Social Enterprise I Love Beeing

I Love Beeing is aangesloten bij Social Enterprise NL; impact is voor ons net zo belangrijk als winst. Monitoring is dan ook een belangrijk element in onze aanpak. Wij zijn bezig dit verder te verfijnen, ook sluiten we aan bij bestaande richtlijnen zoals BREEAM. Samen met ecologen en andere natuurprofessionals werken wij op basis van inheemse, plaatseigen natuur.

De bij in onze naam staat symbool voor alle bestuivers die onze ecosystemen in stand houden en bescherming nodig hebben. Vlinders, zweefvliegen, noem maar op. Nu steeds meer inheemse natuur plaats moet maken voor bebouwing, geven wij, samen met onze partners in het bedrijfsleven, de natuur weer ruim baan.

flowers & trees for bees...

...for everyone.

Back To Top
Zoeken