Ga naar hoofdinhoud

Ecologische Quickscan+

Inventariseer jouw kansen met tijdelijke natuur

Het is verplicht bij het ontwikkelen van een bouwproject: een effectonderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming. Dat onderzoek begint met een natuurtoets. Om te kijken of er beschermde flora en fauna voorkomt in het gebied en de omgeving. Zo’n toets wordt ook wel een ecologische quickscan of quickcan flora & fauna genoemd. Na de toets ontvang je de rapportage die je op grond van de Wet natuurbescherming nodig hebt.

Naast de verplichte natuurtoets, inventariseren we jouw kansen van tijdelijk groen. Een braakliggend terrein tijdelijk omtoveren tot een groen paradijs heeft namelijk veel voordelen. Voor de biodiversiteit, voor je stakeholders en zelfs voor de waarde van je vastgoed. Hier bestaat een speciale wettelijke regeling voor.
Aanvragen

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

De winst van onze Ecologische Quickscan+

Wij gaan graag een stapje verder met zo’n natuurtoets. Wij brengen namelijk ook in kaart of, en hoe, tijdelijk groen op je braakliggend terrein winst kan opleveren. Voor de natuur en voor je project:

+ We verhogen de waarde van de biodiversiteit
We creëren een paradijs voor vlinders, honingbijen, hommels en andere gevleugelde bestuivers. Met veel kans op voedsel en veel plek om te nestelen. Kortom, veel variëteit in plant- en diersoorten.

+ We verhogen de waarde voor al je stakeholders
Iedereen zal blij zijn om te zien dat er niet alleen steen en staal komt op het terrein, maar ook veel groen.

+ We verhogen de waarde van je vastgoed
Als er bij de oplevering van je project al volwassen bomen en struiken zijn, verhoogt dat de waarde van je vastgoed met enkele procenten.

De kansen van braakliggend land

Met onze Ecologische Quickscan+ brengen we in kaart wat de mogelijkheden zijn voor groen op je terrein. Welke impact heeft de tijdelijke natuur op de biodiversiteit? Kunnen we het tijdelijk groen combineren met functionele elementen zoals parkbankjes of een sportveld? Hoe blij kunnen we omwonenden en andere stakeholders maken door een kale vlakte te veranderen in een mooi stukje groen? En zijn er misschien kansen om wat tijdelijke natuur te verwerken in het uiteindelijke groenplan? Als je locatie bij de oplevering al een aantal volwassen heesters en bomen heeft, zorgt dit meteen voor meerwaarde voor het vastgoed.

Dit krijg je met de Ecologische Quickscan+

Een rapportage op basis van veldbezoek en bronnenonderzoek
We maken een inschatting of er beschermde flora en fauna aanwezig kunnen zijn op je locatie. De ecoloog doet literatuuronderzoek en bestudeert de locatie. Als er beschermde plant- of diersoorten aanwezig kunnen zijn, dan is aanvullend onderzoek nodig.

Gratis advies voor tijdelijke natuur en je definitieve groenplan
We geven een helder advies over hoe je tijdelijke natuur kunt realiseren op je terrein. En hoe je zo’n tijdelijke natuuroase eventueel kunt gebruiken als voorwerk op je definitieve groenstructuur.

Tijdelijke natuur op een kaal bouwterrein

In aanloop naar de oplevering ligt een bouwterrein er vaak jarenlang kaal bij. Wij zorgen voor tijdelijke natuuroases: groene zones die goed combineerbaar zijn met de bouwwerkzaamheden. En we kunnen ervoor zorgen dat die oases een mooie overgang vormen naar het definitieve groenplan. Op die manier heb je bij de oplevering al meteen waardevolle, volwassen groene elementen.

De wettelijke regeling Tijdelijke Natuur voorkomt risico’s

Maak slim gebruik van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming of de code Tijdelijke Natuur. Met de Tijdelijke Natuur regeling. Hiermee kan voor en tijdens de bouw al natuur worden toegelaten op het terrein. Zonder risico’s op dure vertraging voor de bouwwerkzaamheden!

Je locatie natuurvrij houden kost geld. Met de regeling Tijdelijke Natuur spaar je dat geld uit en investeer je in de toekomst. Een toekomst met meer waarde voor je vastgoedobject, een toekomst met meer ruimte voor bijen en vlinders, kortom… een toekomst die voor iedereen beter is.

Back To Top
Zoeken