skip to Main Content

Blijvende winst met tijdelijke natuur

Bij braakliggende terreinen wordt natuur doorgaans actief van het terrein geweerd. Zonde, want hier voor projectontwikkelaars en investeerders ligt hier een gouden kans. Wie voor financieel en sociaal rendement gaat, Hieronder leggen we uit hoe tijdelijke natuur blijvende winst oplevert.

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

Hoe het werkt

Planning

Wij begrijpen dat de bouwwerkzaamheden ongehinderd moeten plaatsvinden. Daar stemmen wij het inrichtingsplan op af. Ook kunnen beschermde plant- of diersoorten niet meer tot kostbare vertragingen leiden. De regeling Tijdelijke Natuur maakt het namelijk mogelijk om ontheffing van de Wet natuurbescherming te krijgen. Deze regeling is speciaal in het leven geroepen om tijdelijke natuur te stimuleren.

Bijen en vlinders houden van inheems

We stellen een inrichtingsplan op dat volledig aansluit bij de plaatselijke vegetatie en omstandigheden. Dit ondersteunt gelijk de plaatselijke bijensoorten en de rest van het ecosysteem. We zorgen voor nestelplekken en inheemse begroeiing die het hele jaar door voedsel oplevert. Onderzoek toont aan dat tijdelijke natuur blijvende winst oplevert voor de biodiversiteit.

Ook voor mensen

De oases voor bijen en vlinders zijn ook geschikt voor menselijk gebruik. Afhankelijk van jullie wensen creëren we wandelpaden, sportveldjes, outdoor vergaderplekken, natuurspeeltuinen etc. Een mooi groen uitzicht kan natuurlijk ook.

Vastgoedwaarde

Desgewenst maken we vast een start met het definitieve groen. De voorsprong die dit oplevert heeft grote ecologische, sociale en esthetische voordelen.
Bovendien vertaalt het zich door in de vastgoedwaarde. De economische waarde van de locatie kan zo bij de oplevering al procenten hoger zijn. Substantiële groenvoorzieningen verhogen de waarde van kantoren en woningen met gemiddeld met 5 tot 15%.

Placemaking voor bijen en andere voordelen

  • blijvende winst voor de biodiversiteit door maatwerk
  • tijdelijke natuur kan de permanente groene infrastructuur versneld op gang brengen, waardoor de vastgoedwaarde sneller stijgt
  • instrument voor pr en stakeholder commitment
  • waardevolle functie voor mensen zoals bijv. recreatie, educatie etc.

Monitoring

Onze voorzieningen zijn onderhoudsarm, maar enig onderhoud blijft nodig. Dit verzorgen wij ook. Wij leveren er ook impactrapportages bij; gelijk een instrument om omwonenden en andere stakeholders te betrekken. Uiteindelijk leveren wij het terrein op volgens afspraak: leeg of (deels) beplant volgens het definitieve groenplan.

Onze diensten

  • ecologisch advies
  • ontwerp, aanleg en onderhoud van tijdelijke natuur voor dier & mens
  • begeleiding regeling Tijdelijke Natuur
  • bijvriendelijke transitie naar permanent groen
  • impactrapportages

Onze aanpak

Wij werken nauw samen met ecologen. Voor het inrichtingsplan gaan wij uit van inheemse, plaatseigen natuur. De functionele invulling – sport? ontmoeting? rust? – wordt in overleg met de stakeholders vormgegeven.

Blijvende Winst Van Tijdelijke Natuur Voor Wilde Bijen En Pioniersoorten
Inheemse Natuur Voor De Plaatselijke Bijenpopulatie En De Groene Infrastructuur
Back To Top
Zoeken