Ga naar hoofdinhoud

Blijvende winst met tijdelijke natuur

Bij braakliggende terreinen wordt natuur doorgaans actief van het terrein geweerd. Zonde, want hier voor projectontwikkelaars en investeerders ligt hier een gouden kans. Wie voor financieel en sociaal rendement gaat, investeert in tijdelijke natuur. Hieronder leggen we uit hoe tijdelijke natuur blijvende winst oplevert.

De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.
De bij heeft onze hulp nodig. Hoe meer veelsoortige natuur, hoe meer bestuiving.

Hoe het werkt

Planning

Wij begrijpen dat de bouwwerkzaamheden ongehinderd moeten plaatsvinden. Daar stemmen wij het inrichtingsplan op af. Ook kunnen beschermde plant- of diersoorten niet meer tot kostbare vertragingen leiden. De regeling Tijdelijke Natuur maakt het namelijk mogelijk om ontheffing van de Wet natuurbescherming te krijgen. Deze regeling is speciaal in het leven geroepen om tijdelijke natuur te stimuleren.

Bijen en vlinders houden van inheems

We stellen een inrichtingsplan op dat volledig aansluit bij de plaatselijke vegetatie en omstandigheden. Dit ondersteunt gelijk de plaatselijke bijensoorten en de rest van het ecosysteem. We zorgen voor nestelplekken en inheemse begroeiing die het hele jaar door voedsel oplevert. Onderzoek toont aan dat tijdelijke natuur blijvende winst oplevert voor de biodiversiteit.

Ook voor mensen

De oases voor bijen en vlinders zijn ook geschikt voor menselijk gebruik. Afhankelijk van jullie wensen creëren we wandelpaden, sportveldjes, outdoor vergaderplekken, natuurspeeltuinen etc. Een mooi groen uitzicht kan natuurlijk ook.

Vastgoedwaarde

Desgewenst maken we vast een start met de definitieve groenvoorziening. De voorsprong die dit oplevert heeft grote ecologische, sociale en esthetische voordelen.
Bovendien vertaalt het zich door in de vastgoedwaarde. De economische waarde van de locatie kan zo bij de oplevering al procenten hoger zijn. Substantiële groenvoorzieningen verhogen de waarde van kantoren en woningen met gemiddeld met 4 tot 15%.

Placemaking voor bijen en andere voordelen

 • blijvende winst voor de biodiversiteit, met name insecten, pioniersoorten en vroege soorten
 • recreatie en educatie voor mensen
 • voorsorteren op het definitieve groenplan, waardoor de vastgoedwaarde sneller stijgt
 • middel voor pr en stakeholder management

Monitoring

Onze voorzieningen zijn onderhoudsarm, maar enig onderhoud blijft nodig. Dit verzorgen wij ook. Wij leveren er ook rapportages bij van de impact; hiermee heb je meteen een instrument om omwonenden en andere stakeholders te betrekken. Uiteindelijk leveren wij het terrein op volgens afspraak: leeg of (deels) beplant volgens het definitieve groenplan.

Onze diensten

 • ontwerp, aanleg en onderhoud
 • geven van ecologisch advies
 • begeleiding bij de regeling Tijdelijke Natuur
 • rapportages maken van de impact
 • bijvriendelijke begeleiding van tijdelijk naar permanent groen
 • ecologisch advies

 • verzorgen van de Ecologische Quickscan+

Onze aanpak

Wij werken intensief samen met ecologen. Voor het inrichtingsplan gaan wij uit van inheemse, gebiedseigen natuur. Verder bepalen we in goed overleg met de stakeholders de functionele invulling van de oase. Van sport tot ontmoeting. En van rust tot mooi uitzicht.

Blijvende Winst Van Tijdelijke Natuur Voor Wilde Bijen En Pioniersoorten
Inheemse Natuur Voor De Plaatselijke Bijenpopulatie En De Groene Infrastructuur
Back To Top
Zoeken