No Bees No Beeing 2018-03-01T14:56:50+00:00

NO BEES NO BEEING

Het gaat niet goed met de bij en andere bestuivers. Bijensterfte neemt wereldwijd nog steeds toe. Een ernstige zaak want wij zijn voor een groot deel van ons voedsel, zoals, fruit, groenten en noten, afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. Daarnaast is de bij de grootste aanjager van biodiversiteit. Het is daarom van groot belang dat de bijensterfte teruggedrongen wordt.

Over de oorzaken van de toegenomen bijensterfte zijn wetenschappers het over het algemeen wel eens. De grootste boosdoeners zijn pesticiden (neonicotinoïden), monocultuur en bijbehorende afname in biodiversiteit in de landbouw, ziekten en parasieten in de bijenkasten en last but not least de moderne bijenteelt zelf.

Bij I Love Beeing zetten we ons al jaren in voor het welzijn van de bij, onder andere door het aanplanten van bijvriendelijke planten, bomen en bloemen. Daarnaast verzorgen wij cursussen en opleidingen tot imker en plaatsen wij bijenkasten en bijenpaleizen.