Masterclass Bijen en Honing @ Hotelschool Den Haag Campus Amsterdam

Ik woonde de masterclass gastronomie bij met als onderwerp De Honingbij. De docent was Joost de Vos; imker en chefkok van de Hotelschool. Alle aanwezigen waren Masterstudenten van de opleiding of andere docenten. Het was er zo druk dat enkelen hebben moeten staan. Er was wel animo voor dit onderwerp kunnen we stellen.

Het eerste uur vertelde Joost vooral over het bijenprobleem, de biologie en het gedrag van de bijen. Ook deelde hij zijn persoonlijke ervaringen van 10 jaar als imker. De bekende kwalen en oorzaken van de huidige situatie kwamen aan bod.

Het tweede uur was er veel te proeven en bespreken. We probeerden honing uit bijna alle windstreken. Wat een verschil dat je kon proeven! Bergamot honing uit Italië, Klaver honing uit Nederland of Manuka honing uit Nieuwzeeland. Ook was er honingbier gebrouwen door Joost zelf en verschillende mede, honingwijn, van Nederlandse bodem. De veelzijdigheid van bijenproducten werd ook nog eens aangestipt met zaken zoals bijenwas voor meubels en bijenbrood voor in de yogurt.

Opvallend was, naar mijn inzien, dat veel studenten en docenten zich nog niet helemaal bewust waren van de bijdrage van de bijen. Niet alleen aan de natuur en biodiversiteit maar ook aan onze economie. Dat was na de masterclass wel anders!

Ik nam op het eind van de les als alumnus, daarom was ik uitgenodigd, het woord en vertelde de zaal over I LOVE BEEING. Ik ontving veel positieve reacties over ons mooie initiatief. Ik moet terug komen om een wat meer te vertellen. Ik dacht dat ik nooit meer naar school zou moeten!

Boas Schraven


HP2-Z16 Practice Exam Free Cisco CCDE Design Written 352-001 Latest & Updated Exam Questions for candidates to study and C2090-913 Practice Test C2090-913 Practice Test pass exams fast. 352-001 exam dumps are frequently updated and reviewed for passing the exams quickly and hassle free! You can pass your 352-001 Cisco Exam Fast HP2-Z16 Practice Exam by using C2040-406 Practice Questions ETE Software which C2040-406 Practice Questions simulates C2090-913 Practice Test real exam testing environment Cisco Certified Network C9550-412 Practice Exam Questions C9550-412 Practice Exam Questions Associate (200-125) Exam Description HP2-Z16 Practice Exam The Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching composite exam (200-125) is C2090-913 Practice Test a 90-minute, 50–60 questions assessment that is C9550-412 Practice Exam Questions associated with the CCNA Routing and HP2-Z16 Practice Exam Switching certification. This exam tests a candidate’s knowledge and skills related HP2-Z16 Practice Exam to network fundamentals, LAN switching C9550-412 Practice Exam Questions technologies, IPv4 and IPv6 routing technologies, C2040-406 Practice Questions WAN technologies, infrastructure services, infrastructure security, and infrastructure management.

Can I pass the exam with Q As only Of course C9550-412 Practice Exam Questions C2040-406 Practice Questions All the question and answers are compiled by experienced experts after C9550-412 Practice Exam Questions in depth study of real exams and thousands of practice tests If you understand the knowledge points provided in HP2-Z16 Practice Exam our Question Answers, C2090-913 Practice Test you can pass the C2040-406 Practice Questions C9550-412 Practice Exam Questions exam C9550-412 Practice Exam Questions C2090-913 Practice Test Do you offer explanations for the Q As But we C2040-406 Practice Questions only provide explanations HP2-Z16 Practice Exam for C2090-913 Practice Test HP2-Z16 Practice Exam those hard HP2-Z16 Practice Exam to understand questions and the others C2090-913 Practice Test you can find answers from C9550-412 Practice Exam Questions our exam pool And C2090-913 Practice Test we HP2-Z16 Practice Exam only provide explanations for few hot exams yet, such as CCNA Do you C9550-412 Practice Exam Questions include simulations labs in your service Yes, but we only develop simulations labs for hot exams Version Updates What the latest version in gooexam.com All the Products are fully updated Our C2040-406 Practice Questions Product Manager keeps an eye HP2-Z16 Practice Exam for Exam updates by Vendors You can get C2090-913 Practice Test the latest version C2040-406 Practice Questions from C2040-406 Practice Questions user C2090-913 Practice Test center C9550-412 Practice Exam Questions Product downloaded from user center is always C2040-406 Practice Questions the latest How often do you update your study materials C2040-406 Practice Questions We update in accord with C2090-913 Practice Test C2040-406 Practice Questions the vendors if C9550-412 Practice Exam Questions they change the question, our professional team will update our question and answer in a week Do I have to pay for the updated information Free update is available within HP2-Z16 Practice Exam one year after your purchase If you want updated questions after one year, just login your account in C9550-412 Practice Exam Questions gooexam.com, and you will get 30 discounts The number of Questions is less than before, why Believe HP2-Z16 Practice Exam us, we trust quality not quantity And the numbers become less may because the recent update Downloading Products I have C2040-406 Practice Questions bought the products but HP2-Z16 Practice Exam where to C2040-406 Practice Questions download it Please login in your account and you can download the product from C2090-913 Practice Test My Downloadable Product Products can be accessed instantly after the confirmation of payment is received In cases where payment is C2040-406 Practice Questions made other than credit card it may C2090-913 Practice Test take up to 24 Hours to activate order C9550-412 Practice Exam Questions C9550-412 Practice Exam Questions How can I install the lab products in PDF format Before HP2-Z16 Practice Exam installation, you will need a C2090-913 Practice Test certificate key, and then C2090-913 Practice Test follow the steps, decompress the file that bought from www.gooexam.com, C2040-406 Practice Questions HP2-Z16 Practice Exam click the decompressed folded, double click the file Key to install certificate key, input your password, done Usually, C9550-412 Practice Exam Questions you can read the file by double clicking the PDF document, if you can t open the file, please download Adobe reader from this link reader and trying using the Product.
Post a Comment